ANAİB İDARƏ HEYƏTİ

Şəmil Sadiq

Sədr

Nurman Tariq

Sədr müavini

Əli Hənifəyev

İdarə Heyətinin üzvü

Rafiq İsmayılov

İdarə Heyətinin üzvü

Yusif İlhamoğlu

İdarə Heyətinin üzvü

Şöhlət İxtiyaroğlu

İdarə Heyətinin üzvü

Rasim Qaraca

İdarə Heyətinin üzvü

Səbuhi Şahmursoy

İdarə Heyətinin üzvü

Hafiz Eyyubov

İdarə Heyətinin üzvü

Seymur Tağıyev

İdarə Heyətinin üzvü

Kənan Şəbiyev

İdarə Heyətinin üzvü

Fatimə Alxaz
B a c k T o T o p B a c k T o T o p